Om webbplatsen

Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning producerat denna webbsida. Syftet är att informera om stiftelsens forskningsstödjande verksamhet, berätta om Brandförsäkringsverkets historia och att tillhandahålla information om källmaterial kring bolagets historia.

Upphovsrätt / Copyright

Texter Centrum för Näringslivshistoria
Bilder Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning och Michael Folmer
Design  Winston DC
Teknisk plattform           Winston DC

Användning

Verksamma inom stiftelsen får använda material från denna webbplats. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte är knuten till Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning och vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Kontaktuppgifter

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma

Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se