Vårens stipendier och anslag

Styrelsen beslöt i maj att dela ut 400 000 i stipendier och anslag. 

Bebyggelsehistorisk Tidskrift erhåller ett anslag om 20 000 kr för material till BHT 67. Ett anslag om 350 000 kr tilldelas ett forskningsprojekt vid SLU om elektrifieringen av landsbygden. En doktorand vid Stockholm universitet erhåller 30 000 kr i stöd för ett avhandlingsarbete om Stockholms omdaning under efterkrigstiden.

Styrelsen har tidigare beviljat Stockholms-Gillet stöd med 50 000 kr till en jubileumsskrift i samband med Gillets 100-årsjubileum 2014.