Stipendier och anslag våren 2015

Vid vårens ansökningsomgång beviljade styrelsen anslag om totalt 162 000 till fyra projekt. Ett stipendium beviljades för framtagandet av en monografi om Ericsberg, ett av Brandförsäkringsverkets större försäkringsobjekt. Härutöver beviljades anslag för framtagande av en databas över Sveriges herrgårdar samt publiceringsstöd för återutgivande av vetenskaplig skrift och till kostnader för bildrättigheter till utgivning av ny vetenskaplig skrift. En ansökan om resestipendium avslogs, då detta inte ingår i stiftelsens bidragskriterier.