Stipendier och anslag hösten 2014

Vid höstens ansökningsomgång delade stiftelsen sammanlagt ut 690 000 kr i stipendier och anslag.

Totalt 120 000 kr i stipendier anslogs till en termins avslutande doktorandstudier om konservering av kalkmålningar, en artikel om fasadornament på 20-talet och ett bokprojekt om Gotlands kyrkor.

Ett tvåårigt forskarstipendium om 300 000 kr utdelades för studier om bruk och brukspatroner i Västmanland, och ett års doktorandstudier inom ett fyraårigt projekt om herrgårdarnas hushållning kommer att medfinansieras med 270 000 kr av stiftelsen.