Översyn av anslagskriterier

Styrelsen har våren 2017 gjort en översyn och revision av de kriterier och grunder för beviljande av anslag, publiceringsbidrag och stipendier som gäller från och med vårens ansökningsomgång.

De nya anslagskriterierna framgår i sin helhet under Anslag och stipendier på hemsidan.