OBS! Ansökningsperiod II är i år den 20/11-20/12 2019

Årets andra ansökningsperiod är tidigarelagd i förhållande till tidigare år av tekniska orsaker. Under perioden 20/11 till 20/12 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf.

OBS! att ansökan endast kan inges elektroniskt och skall vara inne senast kl 12 sista ansökningsdag. Nytt är också att de sökande måste godkänna personuppgiftsbehandling enligt stiftelsens personuppgiftspolicy för att kunna komma ifråga för anslag.

Den formella ansökningssida som genereras i systemet måste dock hanteras på papper, skrivas under av ansvarig firmatecknare/projektansvarig och sändas till stiftelsens officiella adress (se sidfot). Annars är ansökan inte fullständig och kan inte beaktas.

Vi ber er också noga studera de anslagsgrunder som styrelsen fastställt och som återfinns under Anslag och stipendier. Eventuella frågor kan riktas till styrelsens ordförande Magnus Åkerman på 070-695 14 25.

Beslut kommer att fattas vid styrelsens sammanträde i mars och tillkännages i början av april.