Ny ansökningsrutin till 31/12 2014

Genom ett samarbete med Styrelsen för svensk brandforskning, Brandforsk har stiftelsen etablerat en ny, elektronisk ansökningsrutin för att både underlätta och samla flödet av ansökningar på ett säkrare och mer överskådligt sätt.

Ansökningar fr o m höstomgången 2014 sker uteslutande genom det nya verktyget, medan frågor som tidigare kan ställas till styrelsens ordförande.

Se vidare Anslag och stipendier.