Ny ansökningsrutin planeras till våren 2020

Styrelsen utvärderar återkommande former och verktyg mm för ansökningar till Stiftelsen. Nuvarande ordning har fungerat tillfredsställande, men målsättningen är att nu dra nytta av de senaste årens erfarenheter, verktyg och rutiner.

Målet för styrelsen är att ansökningarna alltid ska vara så väl beredda att både formella krav och kvalitetskrav i princip ska vara utklarade (och kompletteringar ska kunna inges) innan definitiv deadline inför styrelsens beslut.

Vi ber därför alla intresserade av att söka medel från stiftelsen att vara uppmärksamma på kommande förändringar. Dock kommer vårens ansökningar att ske under samma period som tidigare, men det är sannolikt att formerna kan undergå vissa förändringar.