GDPR och ny personuppgiftspolicy

Stiftelsen har också utarbetat en ny personuppgiftspolicy, till följd av den nya dataskyddslagstiftningen i Europa.

 Förutsättningen för att erhålla stipendier, forskningsanslag och annat stöd stiftelsen erbjuder är därför fortsättningsvis att den sökande läst och accepterat vår policy.

 Policyn finns att läsa här.