Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf. OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag. Den formella ansökningssida som genereras i systemet skall dock skrivas under och sändas till stiftelsens officiella adress nedan.

Beslut kommer att fattas vid styrelsens sammanträde i september.