Anslag och stipendier våren 2020

Vid styrelsens marssammanträde beviljades totalt 1 002 559 kronor i stipendier, forskningsanslag och publiceringsbidrag till åtta av tio ansökningar.

Ett publiceringsbidrag beviljades till en bok om Piteå 400 år. Bidrag beviljades till en europeisk vetenskaplig konferens på Julita om herrgårdar som kulturarv. Två stipendier beviljades för dels en studie av framväxten av Blå Vägen, dels en studie om folkbiblioteken och deras arkitektur. Ett doktorandbidrag beviljades om tegskiftet i Sverige, liksom ett större forskningsanslag om brandgatans roll i en oskiftad by. Två stipendier beviljades, slutligen, för en studie kring Bergsunds Mekaniska Verkstad och för publicering av en tidigare finansierad studie av svensk garverinäring.

Två ansökningar kunde inte beviljas, den ena av ett kommersiellt bokprojekt utan tydlig forskningsförankring och den andra saknade av regelverket föreskriven medfinansiering.

Styrelsen framhåller fortsatt ambitionen att särskilt beakta väl underbyggda ansökningar om forskningsmedel, som leder till fördjupad forskning på det bebyggelsehistoriska området.