Anslag och stipendier våren 2019

Vid styrelsens marssammanträde beviljade styrelsen totalt 512 005 kronor i anslag, stipendier och tryckningsbidrag till åtta mottagare.

Forskningsmedel beviljades Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven för olika insatser under året, liksom ett projekt om miljonprogrammet Dalhem. Tre publiceringsbidrag beviljades, nämligen till en bok om livet på Alnarp, en bok om järnets historia i Garpenberg och en avhandling om skötselregimer i historiska trädgårdar. Stipendier beviljades till ett större projekt om Sveriges garverihistoria, liksom till en artikel om Häringe trädgårds historia. Ett resestipendium utdelades till ett masterarbete om museifiering av kända hem.