Anslag och stipendier våren 2018

Vid styrelsens marssammanträde delade stiftelsen ut anslag och stipendier om totalt 467 610 kronor till sju projekt.

Publiceringsbidrag utgår till en bok om Norums bruk och ett projekt om höga hus. Stipendier utdelades för projekt om medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland, en konferens om efterkrigstida landskapsarkitektur, en inventering av garverier i Sverige och en dokumentation av Grönlunds Orgelbyggeri.

Härutöver gavs ett engångsanslag till utgivningen 2018 av Bebyggelsehistorisk Tidskrift, då Vetenskapsrådet dragit in stödet.

En ansökan avslogs, då den inte bedömdes ligga inom stiftelsens område.