Anslag och stipendier hösten 2019

Vid styrelsens septembersammanträde beviljades totalt 371 500 kr i anslag, stipendier och publiceringsbidrag till sex olika mottagare.

 Forskningsanslag tilldelades forskare vid Lunds och Uppsala universitet, för ett projekt om hanteringen av kyrkobyggnader efter kyrkobränder och för en undersökning av motiv och idéer i 1800-talets nordiska universitetsmiljöer. Bebyggelsehistorisk Tidskrift fick bidrag till den pågående digitaliseringen. Publiceringsbidrag utdelades för en bok om Johannisfors glasbruk i Venjan och en bok om arkitekten Erik Lundbergs estetik och gärning. Slutligen utdelades ett bidrag till digitalisering av äldre kartmaterial på Leufsta bruksarkiv.

Styrelsen konstaterade också att fler ansökningar till rena forskningsprojekt, även längre sådana, kan beviljas.