Anslag och stipendier hösten 2016

Vid styrelsens höstsammanträde förelåg två ansökningar om forskningsmedel av större omfattning, med klar anknytning till Brandförsäkringsverkets försäkringsobjekt och historia.

Den ena behandlar indelningsverkets historia, den andra om framväxten av brandförsäkrings-väsendet i Sverige.

Styrelsen har denna gång valt att prioritera dessa, vilket medfört att tillgängliga medel inte förslagit till övriga sex ansökningar.