Anslag och stipendier hösten 2015

Vid septembersammanträdet beviljade stiftelsen stipendier och anslag om nära 350 000 kronor.

Publiceringsbidrag lämnades till en monografi över arkitekten JF Åbom hans arbete med kyrkorna, liksom till en landskapshistorisk specialstudie över en lantgård, ett projekt om medeltidskyrkornas modernisering och ett projekt om bönder och herrar på Gotland. Härutöver beviljades ett tilläggsanslag till en tidigare ansökan rörande återutgivning av ett bebyggelsehistoriskt standardverk.

Stipendier beviljades för ett projekt om herrgårdarnas kulturhistoria och för delinsatser inom studien rörande den ovannämnda lantgården.

Fyra ansökningar kunde ej beviljas, då de inte befanns ligga inom det av stiftaren och styrelsen definierade området bebyggelsehistoria eller var för omfattande för att kunna komma i fråga.