Anslag och stipendier december 2020

Vid styrelsens decembersammanträde delades totalt 273 784 kr ut till fem av sex inkomna ansökningar. 

Bidrag gavs till anordnande av ett vetenskapligt symposium om arkitektur och byggande i Norden. Två publiceringsbidrag beviljades, dels ett om hus och människor på Östermalm, dels ett om brukspatroner i Sörmland. Stipendier beviljades för två projekt, dels om funktionalismens tidiga industriarkitektur, dels om Sveriges Handelskvarnar.

En ansökan avslogs, då bidrag till studier nedom forskarnivå inte stöds av stiftelsens stiftelseförordnande.