Anslag och stipendier hösten 2018

Vid styrelsens septembersammanträde beviljade styrelsen netto 333 790 kr i anslag och stipendier.

Två publiceringsbidrag gick till bokprojekt om Vattnets kraft och en biografi om Göran Lindahl som arkitekturhistoriker, samhällsdebattör och forskare. Ett stipendium utdelades för artikel om gamla biskopsträdgården i Linköping. Vidare gav stiftelsen ett bidra till Bebyggelsehistorisk Tidskrift för byggande av artikeldatabas. Slutligen beviljades ett doktorandstöd på tema Nybyggaranda och förändring.Ett flerårigt forskningsstöd förlängdes också, i avvaktan på medfinansiering.

Totalt har stiftelsen under 2018 delat ut 801 400 kr i anslag och stipendier.