Anslag och stipendier september 2017

Vid höstens styrelsesammanträde beviljade styrelsen totalt 727 200 kr till tre ansökningar med bedömt god verkshöjd.

Bebyggelseutvecklingen i Göteborgs förstäder och ett projekt om open fields som försäkringslösning beviljades forskningsmedel. Ett projekt om Julita gårds utveckling under 2000 år beviljades publiceringsbidrag.

Omfattningen av de beviljade anslagen gjorde att medel till övriga ansökningar denna gång inte förslog.