Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf. OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00 sista ansökningsdag.

Den formella ansökningssida som genereras i systemet skall dock skrivas under av ansvarig firmatecknare/projektansvarig och sändas till stiftelsens officiella adress nedan. Annars är ansökan inte fullständig och kan inte beaktas.

Vi ber er noga studera de nya anslagsgrunder som styrelsen fastställt, och som återfinns under Anslag och stipendier.

Beslut kommer att fattas vid styrelsens sammanträde i september och tillkännages i början av oktober.